วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

มารู้จักรถไฟฟ้า MRT กันเลยจ้า!!!!!!!!!!
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT)

รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย
ทางเลือกใหม่ของชีวิตคุณภาพ
 
 
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า MRT คือรถไฟฟ้าใต้ดิน
สายแรกของประเทศไทย โดยโครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ริเริ่มขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ที่ได้สะสมต่อเนื่องมา
จากการขยายตัวของเมือง และจำนวนประชากรที่มากขึ้นในกรุงเทพฯเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องนับสิบปี 
โดยมี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
เป็นเจ้า
ของโครงการและผู้ให้สัมปทาน มีหน้าที่จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ
มอบสัมปทานการเดินรถให้แก่เอกชน คือ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) หรือ บีเอ็มซีแอล เป็นผู้ให้บริการการเดินรถ

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนาม เฉลิมรัชมงคล อันมีความหมายว่างานเฉลิมฉลองความเป็น
มงคลแห่งความเป็นพระราชา เมื่อวันที่
9 สิงหาคม
2542  และได้เสด็จ
พระราชดำเนินทรงเปิดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น